Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2013

amethyst-sky
amethyst-sky
Czego się boisz? Że popełnisz błąd? Że Cię wyśmieją? Że Ci się nie uda? Ale jakie to ma znaczenie? Naprawdę będziesz uzależniał swoje życie od tego, co pomyślą inni ludzie?
— Beata Pawlikowska
amethyst-sky
amethyst-sky
Maybe we were better off when we thought less and kissed more?
— Carrie, Sex and the city
Reposted fromnotforgetme notforgetme viamefir mefir
amethyst-sky
Ile było znajomości, które nie miały kończyć się nigdy ?
amethyst-sky
Są takie miejsca,
do których nie należy zapuszczać się myślami,
ale one i tak tam podążają.
— Harlan Coben
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamefir mefir
9266 87d1
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamefir mefir
amethyst-sky
7696 ab6b
Reposted fromflesz flesz viamefir mefir
amethyst-sky
  -Gapisz się.
 -Patrzę.
 -To przerażające.
 -To romantyczne!
— <3
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viamefir mefir
amethyst-sky
0382 3462
Reposted fromfelicka felicka viamefir mefir
amethyst-sky
9078 1e53
Reposted frommissdark missdark viamefir mefir
amethyst-sky
  Boisz się, że odpowie nie tak, jak chciałeś, że zniszczy twoje złudzenia o wyjątkowości ostatnich miesięcy.
— 500 dni miłości
Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir
amethyst-sky
-Co kojarzy wam się z jesienią?
-Depresja.
— w ostatniej ławce na ruskiem
Reposted fromrawwwr rawwwr viamefir mefir
amethyst-sky
7489 fd95
Reposted fromgrayowl grayowl viablurred-dreams blurred-dreams

September 16 2013

amethyst-sky
Pamiętaj, nigdy nie możesz być bezbronna. Nigdy nie możesz pokazać, że jesteś od kogoś słabsza. Gdy ktoś cię obrazi, bij. Gdy ktoś cię uderzy, oddawaj dwa razy mocniej. Pamiętaj, że jesteś najmądrzejsza i najładniejsza i najlepsza i żaden śmieć nie ma prawa tobą pomiatać.


— — Instytut - Jakub Żulczyk
Reposted fromtygrysek tygrysek
amethyst-sky
Mądrzy ludzie powiedzieliby, że Daniel powinien mnie pragnąć taką, jaką jestem, ale wychowałam się na "Cosmopolitanie", zostałam wpędzona w kompleksy przez supermodelki i nadmiar psychotestów, i wiem, że ani moja osobowość, ani ciało nie sprostają żadnym standardom (...)
 
— Helen Fielding "Dziennik Bridget Jones"
Reposted fromtygrysek tygrysek
amethyst-sky
5216 2d32
Reposted fromdomipaek domipaek
amethyst-sky
5515 c54c
Reposted fromdomipaek domipaek
amethyst-sky
5520 c1c8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl